Bettingbolag i Sverige

Att driva bettingbolag i Sverige är en aning omständligt oavsett om man enbart har en fysisk närvaro, om man endast erhåller ens tjänster online eller om man kombinerar dem båda. Det fungerar verkligen inte som så att man enkelt registrerar sitt bolag och sedan kan köra igång med spelverksamheten. Bolaget skall självfallet registreras i ordinär anda men sedan följer en tid av skrivelser och ansökningar vilket förhoppningsvis utmynnar i att ens bolag faktiskt erhåller rätten att bedriva verksamhet med betting.

Staten bestämmer

I Sverige råder svensk lag som utfärdas av den svenska staten. Liksom många andra europeiska länder är det statligt monopol i Sverige när det kommer till att satsandet om pengar eller handhavandet med deras värde. Detta kanske inte är så konstigt då det är Riksbanken som myntar den svenska kronan och som därtill handhar arbetet med inflation med mera.

Som bekant har Sverige även statligt monopol på exempelvis tobak, alkohol och läkemedel.

Medgivande behövs

I praktiken betyder detta att företag måste ansöka om tillstånd hos någon av Sveriges myndigheter om att få bedriva sin spelverksamhet i Sverige. Det finns olika myndigheter som handhar olika områden. För just spelverksamhet är det Lotteriinspektionen som är ansvarig för att medgivanden utfärdas eller förnekas liksom att hålla koll på de olika bolagen inom spelväsendet.

På myndighetsspråk heter detta medgivande koncession eller koncessionsbeslut medan en koncessionsavgift är den summa som kan behöva betalas av bolaget för att ärendet överhuvudtaget ska hanteras av myndigheten.

Staten är största spelbolaget

Med detta monopol i åtanke är det kanske inte alls förvånande att höra att det är den svenska staten som dominerar på spelmarknaden. Det är en lukrativ marknad så varför skulle Sverige inte vilja ha en stor portion av den? Bolaget i fråga heter Svenska Spel och är ett aktiebolag. Det ringar bekant, inte sant? Svenska Spel bedriver spelverksamhet som vilket annat spelbolag som helst med spelmöjligheter, både online och i fysiska butiker. Faktum är att detta bolag dominerar så pass att det har ätit upp över halva marknadsandelen.

Slutet på spelmonopolet

I denna tid närs tankar om att avsluta monopolet på den svenska spelmarknaden. Under 2017 framfördes en presentation angående detta där Regeringen hade synat situationen på Sveriges spelmarknad. Möjligen kan monopolet komma att upphöra eller förändra utformning, bland annat i syfte att låta utländska aktörer verka på marknaden i en högre grad. Oavsett om detta kommer på fråga eller inte så är monopolet gällande åtminstone fram till år 2019.